Các hệ thống khác nhau dùng những danh xưng khác nhau cho phụ nữ. Danh xưng này chỉ dùng để cho biết giới tính của hành khách. Tình trạng hôn nhân không ảnh hưởng đến hiệu lực của vé. Tất cả các hãng hàng không đều chấp nhận danh xưng MRS trong yêu cầu đặt chỗ; do vậy, vé của quý khách hợp lệ cho chuyến đi.


Nếu giới tính của hành khách là chính xác, không cần phải sửa đổi danh xưng.