Thay đổi

Mọi thông tin về thay đổi đặt chỗ

Tôi có thể để cho người khác du lịch bằng vé của tôi và thay đổi tên được không?
Vé điện tử là một vé cá nhân và không thể chuyển nhượng. Hầu như không có hãng hàng không nào cho phép thay đổi toàn bộ họ tên. Nếu được phép thay đổi t...
Thu, 9 Tháng 5, 2019 at 10:16 SA
Chi phí thay đổi chuyến bay là bao nhiêu?
Mỗi vé đều có các điều kiện riêng khi đổi ngày bay. Quý khách có thể tìm thấy thông tin chính xác về các điều kiện cho chuyến bay của mình trong phần "...
Fri, 29 Tháng 11, 2019 at 11:46 SA
Làm thế nào để thay đổi ngày bay?
Quý khách có thể gửi yêu cầu thay đổi ngày bay cho chúng tôi dưới tiêu đề 'Thay đổi hoặc huỷ' trong mục 'Chuyến đi của tôi' trên trang w...
Fri, 29 Tháng 11, 2019 at 12:15 CH
Tôi có thể thay đổi chuyến bay được không?
Mỗi vé đều có các điều kiện riêng khi đổi ngày bay hoặc tuyến hay. Quý khách có thể tìm thấy thông tin chính xác về các điều kiện cho chuyến bay của mình tr...
Thu, 9 Tháng 5, 2019 at 10:54 SA
Hãng hàng không đã thay đổi chuyến bay của tôi
Tất cả những thay đổi trong lịch trình đều là do hãng hàng không thực hiện, chứ không phải chúng tôi. Hãng hàng không chịu trách nhiệm vận chuyển hành khách...
Wed, 22 Tháng 5, 2019 at 3:15 CH
Danh xưng của tôi bị sai, tôi chưa kết hôn (MRS/MS)
Các hệ thống khác nhau dùng những danh xưng khác nhau cho phụ nữ. Danh xưng này chỉ dùng để cho biết giới tính của hành khách. Tình trạng hôn nhân không ảnh...
Mon, 30 Tháng 9, 2019 at 11:34 SA