Huỷ

Mọi thông tin về huỷ đặt chỗ

Làm thế nào để tôi có thể huỷ đặt chỗ của mình?
Quý khách có thể gửi yêu cầu huỷ đặt chỗ cho chúng tôi dưới tiêu đề 'Thay đổi hoặc huỷ' trong mục 'Chuyến đi của tôi' trên trang web của...
Mon, 29 Tháng 3, 2021 at 11:59 SA
Tôi có thể hủy vé của mình không?
Mỗi vé đều có các điều kiện riêng khi hủy chuyến bay. Quý khách có thể tìm thấy thông tin chính xác về các điều kiện cho chuyến bay của mình trong phần &quo...
Fri, 10 Tháng 5, 2019 at 3:46 CH
Chi phí huỷ đặt chỗ của tôi ra sao?
Mỗi vé đều có các điều kiện riêng khi hủy chuyến bay. Quý khách có thể tìm thấy thông tin chính xác về các điều kiện cho chuyến bay của mình trong phần &quo...
Fri, 29 Tháng 11, 2019 at 12:45 CH