Tài liệu và hành khách

Không có dấu cách trống trong tên của tôi?
Hệ thống đặt chỗ của hãng hàng không không cho phép để dấu cách trống trong tên. Nếu các từ trong tên trên vé điện tử của quý khách dính liền với nhau thì đ...
Wed, 15 Tháng 5, 2019 at 1:42 CH
Vé điện tử là gì?
Vé điện tử là một tài liệu điện tử liệt kê tất cả các thông tin về chuyến bay của quý khách. Vé điện tử không phải là thẻ lên máy bay, do vậy, vé này kh...
Wed, 15 Tháng 5, 2019 at 1:44 CH