Thông tin chuyến bay

Tôi có thể tìm thêm thông tin về chuyến bay của mình ở đâu?
Hãy bấm vào mũi tên màu xanh dương để xem thêm thông tin về chuyến bay của quý khách. Ví dụ: Quý khách đã đặt hạng bay nào (Economy hay Premium Economy).
Wed, 15 Tháng 5, 2019 at 1:47 CH
Tôi có thể tìm thêm thông tin về lịch trình chuyến bay của mình ở đâu?
Những thông tin chi tiết nhất sẽ có trên vé điện tử của quý khách. Quý khách có thể xem vé điện tử hoặc yêu cầu gửi lại vé điện tử qua phần 'Tài li...
Wed, 15 Tháng 5, 2019 at 1:50 CH