Hành lý và chỗ ngồi

Hành lý xách tay tôi có thể mang theo là bao nhiêu?
Mỗi hãng hàng không có quy định khác nhau về lượng hành lý xách tay mà quý khách có thể mang theo. Nhìn chung, quý khách được phép mang theo 1 kiện hành...
Wed, 15 Tháng 5, 2019 at 1:53 CH
Tôi muốn mang thêm hành lý
Quý khách muốn mang thêm hành lý? Quý khách có thể tự bố trí việc này một cách đơn giản trên trang web của hãng hàng không. Thường thì quý khách cần phải đă...
Wed, 15 Tháng 5, 2019 at 1:56 CH
Tôi đã mua hành lý miễn cước từ BudgetAir, nhưng tôi lại không thấy thông tin này trong phần 'Quản lý đặt chỗ của tôi' trên trang web của hãng hàng không?
Thực tế có thể xảy ra việc quý khách không thấy thông tin hành lý miễn cước đã mua từ chúng tôi trên trang web của hãng hàng không. Nếu đã nhận được xác nhậ...
Wed, 15 Tháng 5, 2019 at 1:58 CH