Thay đổi hoặc huỷ

Tôi muốn đưa một hành khách khác đi cùng mình?
Thật không may, gần như tất cả các hãng hàng không đều cấm đổi tên hành khách. Nếu có ai đó muốn bay, quý khách phải mua một vé mới.
Wed, 15 Tháng 5, 2019 at 2:45 PM
Có phải tên trên vé điện tử không khớp với tên ghi trên hộ chiếu của quý khách?
Tên ghi trên vé điện tử của quý khách phải giống với tên trên hộ chiếu. Vé điện tử phải thể hiện đầy đủ tên và họ (họ trước khi kết hôn) như ghi trên hộ chi...
Wed, 15 Tháng 5, 2019 at 2:47 PM
Quý khách muốn đổi ngày cho chuyến bay về và/hoặc chuyến bay đi?
Điều này là có thể thực hiện được, nhưng hãy nhớ rằng yêu cầu này thường phát sinh một khoản phí. Nếu chúng tôi cần thay đổi vé điện tử của quý khách, c...
Wed, 15 Tháng 5, 2019 at 2:49 PM